VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Vítejte v sekci, která obsahuje informace o všech produktech společnosti Meda Pharma s.r.o. registrovaných v České republice. Povinnost zřídit tuto „Veřejně přístupnou odbornou informační službu – VPOIS“ vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. § 33 odst. 3 písm. g) bod 1.

Zde najdete kompletní přehled Souhrnů údajů o přípravcích (SPC) a Příbalových informačních letáků (PIL) produktů registrovaných společností Meda Pharma s.r.o. v České republice.Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Přípravky hrazené ze zdravotního pojištění jsou označeny symbolem Přípravky hrazené ze zdravotního pojištění .

Přípravky dostupné na trhu jsou uvedeny tučně a jsou označeny symbolem Přípravky dostupné na trhu.

Další informace pro odbornou a laickou veřejnost Vám poskytneme na adrese:

MEDA Pharma s.r.o.
Evropská 2590/33C
160 00 Praha 6

tel.: +420 222 004 400
email: officecz@mylan.com


 

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ:

email: undesired@medapharma.cz
tel.: +420 222 004 400